Przedszkole

Przedszkole

To pierwszy moduł, z którym mają do czynienia użytkownicy naszego systemu Kinder CRM. Pozwala on na stworzenie strony z podstawowymi informacjami o placówce. Dzięki niemu można wprowadzić i zmieniać dane dotyczące przedszkola – jego nazwę, dane teleadresowe potrzebne do kontaktu czy dojazdu do przedszkola oraz dane rozliczeniowe do realizowania wpłat czy wystawiania faktur.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Grupy

Grupy

Moduł pozwala na łatwe definiowanie grup działających w przedszkolu oraz przypisywanie do nich poszczególnych dzieci. Możliwe jest również listowanie grup lub dzieci w obrębie danej grupy, przenoszenie dzieci pomiędzy grupami, a także usuwanie grup i ich konfigurowanie. Dzięki niemu można też łatwiej korzystać z innych modułów naszego systemu.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Pracownicy

Pracownicy

To moduł pozwalający na założenie i prowadzenie ewidencji pracowników przedszkola. Dodanie pracownika do systemu jest bardzo łatwe – wystarczy tylko podać jego dane osobowe oraz kontaktowe, a także ewentualne informacje czy uwagi. Dodatkowo każdy z pracowników w ewidencji dostaje automatycznie możliwość logowania się do systemu i w danym przedszkolu otrzymuje funkcję "Pracownika".


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Dzieci

Dzieci

Jest to jeden z najważniejszych modułów w Kinder CRM. Dzięki niemu można definiować dane na temat dzieci, które zostały zapisane do przedszkola. Do rejestracji dziecka w systemie potrzebne są podstawowe informacje, między innymi dane osobowe i teleadresowe, a także informacje na temat opiekunów. W następnym kroku tak zdefiniowane dziecko może być przypisane do konkretnej grupy, można również zdefiniować dla niego opłaty, zajęcia dodatkowe, stawki żywieniowe, a także innego rodzaju dane.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Opiekuni

Opiekuni

Moduł ten związany jest z modułem Dziecka. Po dodaniu dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie widoczni są w systemie. Również na tej podstawie rodzic może zarejestrować się i zalogować w systemie, aby uzyskać dostęp do informacji na temat planu dnia dziecka, rozliczeń, sprawdzić aktualności, na przykład na temat zbliżających się wycieczek czy zebrań czy zobaczyć galerię ze zdjęciami – dostępne są one tylko dla osób posiadających autoryzację. Dodatkowo rodzice mogą zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu z poziomu systemu lub poprzez wysłanie SMS.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Asortyment

Asortyment

Moduł pozwala na stworzenie ewidencji przedmiotów znajdujących się w placówce, między innymi artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia takiego jak krzesła, stoliki, sprzęt RTV. Dzięki temu modułowi można mieć podgląd na aktualny stan przedmiotów w przedszkolu oraz aktualizować go w razie wystąpienia zmian.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Opłaty

Opłaty

To również bardzo ważny moduł naszego systemu, który pozwala na definiowanie opłat za czesne dzieci, wyżywienie w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, a także innego rodzaju opłat. Moduł umożliwia przypisywanie konkretnych stawek do całych grup lub pojedynczych dzieci, a także na definiowanie opłat do zapłaty z góry lub pod koniec danego miesiąca. Dodatkowo pozwala on na zachowanie porządku rozliczeń w przypadku braku obecności dziecka w przedszkolu, gdy rodzice odpowiednio wcześnie dokonają jej zgłoszenia.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Rozliczenia

Rozliczenia

Dzięki temu modułowi można prowadzić łatwe rozliczenia – dane są uzupełniane automatycznie na podstawie zdefiniowanych opłat, zajęć dodatkowych, stołówki oraz obecności dzieci. Moduł pozwala także na ewidencjonowanie dokonanych już opłat, wysyłanie automatycznych przypomnień o płatnościach do rodziców i umożliwia on rodzicom sprawdzenie aktualnego salda i numeru rachunku do wpłaty po zalogowaniu na swoje konto.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Pozwala on na stworzenie katalogu zajęć dodatkowych bezpłatnych i dodatkowo płatnych, między innymi języka angielskiego, rytmiki, baletu. Podczas dodawania kolejnych zajęć możliwe jest łatwe wprowadzenie informacji o stawkach, dzieciach, które są na nie zapisane, a także terminach, co pomaga również w łatwiejszym prowadzeniu rozliczeń.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Harmonogram

Harmonogramy

Dzięki niemu można definiować dni oraz godziny, kiedy odbywają się zajęcia, godziny poszczególnych posiłków dla dzieci oraz innych wydarzeń w życiu przedszkola. Na podstawie harmonogramu uzupełniany jest kalendarz dziecka na dany dzień z podziałem na kolejne godziny.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Stołówka

Stołówka

Moduł powala na łatwe przygotowywanie menu na cały tydzień, a także definiowanie posiłków razem z wyznaczeniem ich składników i gramatury. Na podstawie menu oraz liczby dzieci w przedszkolu można wygenerować listę zakupów produktów potrzebnych na dany dzień i cały tydzień. W przypadku korzystania z usług cateringowych przedszkole może przygotować listę obecności dzieci oraz liczbę posiłków, która następnie może być przekazana firmie cateringowej.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Wiadomości

Wiadomości

Moduł Wiadomości pozwala na łatwą komunikację rodziców z przedszkolem, a także rodziców pomiędzy sobą. Umożliwia przesyłanie wiadomości wewnętrznych do konkretnych rodziców, pracowników, a także osób związanych z grupą – zarówno rodziców, jak i pracowników. Po otrzymaniu wiadomości adresat otrzymuje powiadomienie e-mailowe o nowej wiadomości.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Aktualności

Aktualności

Dzięki temu modułowi można łatwo dodawać aktualności z życia przedszkola, a także przesyłać je do rodziców. Wiadomości mogą dotyczyć między innymi planowanych wycieczek, dostępnych zajęć dodatkowych czy zbliżających się terminów opłat. Dzięki temu modułowi rodzice zawsze mogą wiedzieć, co dzieje się w przedszkolu, nawet w trakcie nieobecności dziecka.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Uprawnienia

Uprawnienia

Ten zaawansowany moduł pozwala na przydzielanie uprawnień do korzystania z poszczególnych modułów systemu. Uprawnienia można nadawać poszczególnym grupom użytkowników, na przykład mogą otrzymać je właściciel, pracownicy czy rodzice, a także mogą być one nadawane konkretnym użytkownikom. Otrzymane uprawnienia mogą dotyczyć możliwości przeglądania galerii czy wprowadzania zmian w danych systemu.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Kalendarz

Kalendarz

Moduł prezentuje informacje o kalendarzu przedszkola na konkretny tydzień oraz dzień wraz z podziałem na poszczególne godziny. Z jego poziomu rodzice mogą zapoznać się z przebiegiem zajęć w przedszkolu, a także zgłosić planowaną nieobecność dziecka. Również istnieje możliwość jej zgłoszenia przez przesłanie SMS na specjalny numer z PESEL-em dziecka – wtedy zostanie ona zarejestrowana automatycznie.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Kamery

Kamery

Gdy przedszkole wyposażone jest w system monitoringu, wówczas dzięki temu modułowi możliwe jest prezentowanie aktualnego obrazu. Tylko autoryzowane osoby mogą otrzymać dostęp do obrazu z kamer.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Galeria

Galeria

Moduł pozwala na tworzenie i redagowanie galerii fotograficznych prezentujących życie przedszkola. Można również grupować je w poszczególne galerie zwierające zdjęcia z konkretnych wydarzeń.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!

Dokumenty

Dokumenty

Moduł dokumenty pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami, umowami z pracownikami lub rodzicami zapisanych dzieci. Automatycznie otrzymasz przypomnienie o kończącej się umowie.


Testuj do 3 miesięcy za darmo!