Przedszkole

Przedszkole

To pierwszy moduł, z którym mają do czynienia użytkownicy naszego systemu Kinder CRM. Pozwala on na stworzenie strony z podstawowymi informacjami o placówce. Dzięki niemu można wprowadzić i zmieniać dane dotyczące przedszkola – jego nazwę, dane teleadresowe potrzebne do kontaktu czy dojazdu do przedszkola oraz dane rozliczeniowe do realizowania wpłat czy wystawiania faktur.


Wypróbuj za darmo!

Grupy

Grupy

Moduł pozwala na łatwe definiowanie grup działających w przedszkolu oraz przypisywanie do nich poszczególnych dzieci. Możliwe jest również listowanie grup lub dzieci w obrębie danej grupy, przenoszenie dzieci pomiędzy grupami, a także usuwanie grup i ich konfigurowanie. Dzięki niemu można też łatwiej korzystać z innych modułów naszego systemu.


Wypróbuj za darmo!

Pracownicy

Pracownicy

To moduł pozwalający na założenie i prowadzenie ewidencji pracowników przedszkola. Dodanie pracownika do systemu jest bardzo łatwe – wystarczy tylko podać jego dane osobowe oraz kontaktowe, a także ewentualne informacje czy uwagi. Dodatkowo każdy z pracowników w ewidencji dostaje automatycznie możliwość logowania się do systemu i w danym przedszkolu otrzymuje funkcję "Pracownika".


Wypróbuj za darmo!

Dzieci

Dzieci

Jest to jeden z najważniejszych modułów w Kinder CRM. Dzięki niemu można definiować dane na temat dzieci, które zostały zapisane do przedszkola. Do rejestracji dziecka w systemie potrzebne są podstawowe informacje, między innymi dane osobowe i teleadresowe, a także informacje na temat opiekunów. W następnym kroku tak zdefiniowane dziecko może być przypisane do konkretnej grupy, można również zdefiniować dla niego opłaty, zajęcia dodatkowe, stawki żywieniowe, a także innego rodzaju dane.


Wypróbuj za darmo!

Opiekuni

Opiekuni

Moduł ten związany jest z modułem Dziecka. Po dodaniu dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie widoczni są w systemie. Również na tej podstawie rodzic może zarejestrować się i zalogować w systemie, aby uzyskać dostęp do informacji na temat planu dnia dziecka, rozliczeń, sprawdzić aktualności, na przykład na temat zbliżających się wycieczek czy zebrań czy zobaczyć galerię ze zdjęciami – dostępne są one tylko dla osób posiadających autoryzację. Dodatkowo rodzice mogą zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu z poziomu systemu lub poprzez wysłanie SMS.


Wypróbuj za darmo!

Asortyment

Asortyment

Moduł pozwala na stworzenie ewidencji przedmiotów znajdujących się w placówce, między innymi artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia takiego jak krzesła, stoliki, sprzęt RTV. Dzięki temu modułowi można mieć podgląd na aktualny stan przedmiotów w przedszkolu oraz aktualizować go w razie wystąpienia zmian.


Wypróbuj za darmo!

Opłaty

Opłaty

To również bardzo ważny moduł naszego systemu, który pozwala na definiowanie opłat za czesne dzieci, wyżywienie w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, a także innego rodzaju opłat. Moduł umożliwia przypisywanie konkretnych stawek do całych grup lub pojedynczych dzieci, a także na definiowanie opłat do zapłaty z góry lub pod koniec danego miesiąca. Dodatkowo pozwala on na zachowanie porządku rozliczeń w przypadku braku obecności dziecka w przedszkolu, gdy rodzice odpowiednio wcześnie dokonają jej zgłoszenia.


Wypróbuj za darmo!

Rozliczenia

Rozliczenia

Dzięki temu modułowi można prowadzić łatwe rozliczenia – dane są uzupełniane automatycznie na podstawie zdefiniowanych opłat, zajęć dodatkowych, stołówki oraz obecności dzieci. Moduł pozwala także na ewidencjonowanie dokonanych już opłat, wysyłanie automatycznych przypomnień o płatnościach do rodziców i umożliwia on rodzicom sprawdzenie aktualnego salda i numeru rachunku do wpłaty po zalogowaniu na swoje konto.


Wypróbuj za darmo!

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Pozwala on na stworzenie katalogu zajęć dodatkowych bezpłatnych i dodatkowo płatnych, między innymi języka angielskiego, rytmiki, baletu. Podczas dodawania kolejnych zajęć możliwe jest łatwe wprowadzenie informacji o stawkach, dzieciach, które są na nie zapisane, a także terminach, co pomaga również w łatwiejszym prowadzeniu rozliczeń.


Wypróbuj za darmo!

Harmonogram

Harmonogramy

Dzięki niemu można definiować dni oraz godziny, kiedy odbywają się zajęcia, godziny poszczególnych posiłków dla dzieci oraz innych wydarzeń w życiu przedszkola. Na podstawie harmonogramu uzupełniany jest kalendarz dziecka na dany dzień z podziałem na kolejne godziny.


Wypróbuj za darmo!

Stołówka

Stołówka

Moduł powala na łatwe przygotowywanie menu na cały tydzień, a także definiowanie posiłków razem z wyznaczeniem ich składników i gramatury. Na podstawie menu oraz liczby dzieci w przedszkolu można wygenerować listę zakupów produktów potrzebnych na dany dzień i cały tydzień. W przypadku korzystania z usług cateringowych przedszkole może przygotować listę obecności dzieci oraz liczbę posiłków, która następnie może być przekazana firmie cateringowej.


Wypróbuj za darmo!

Wiadomości

Wiadomości

Moduł Wiadomości pozwala na łatwą komunikację rodziców z przedszkolem, a także rodziców pomiędzy sobą. Umożliwia przesyłanie wiadomości wewnętrznych do konkretnych rodziców, pracowników, a także osób związanych z grupą – zarówno rodziców, jak i pracowników. Po otrzymaniu wiadomości adresat otrzymuje powiadomienie e-mailowe o nowej wiadomości.


Wypróbuj za darmo!

Aktualności

Aktualności

Dzięki temu modułowi można łatwo dodawać aktualności z życia przedszkola, a także przesyłać je do rodziców. Wiadomości mogą dotyczyć między innymi planowanych wycieczek, dostępnych zajęć dodatkowych czy zbliżających się terminów opłat. Dzięki temu modułowi rodzice zawsze mogą wiedzieć, co dzieje się w przedszkolu, nawet w trakcie nieobecności dziecka.


Wypróbuj za darmo!

Uprawnienia

Uprawnienia

Ten zaawansowany moduł pozwala na przydzielanie uprawnień do korzystania z poszczególnych modułów systemu. Uprawnienia można nadawać poszczególnym grupom użytkowników, na przykład mogą otrzymać je właściciel, pracownicy czy rodzice, a także mogą być one nadawane konkretnym użytkownikom. Otrzymane uprawnienia mogą dotyczyć możliwości przeglądania galerii czy wprowadzania zmian w danych systemu.


Wypróbuj za darmo!

Kalendarz

Kalendarz

Moduł prezentuje informacje o kalendarzu przedszkola na konkretny tydzień oraz dzień wraz z podziałem na poszczególne godziny. Z jego poziomu rodzice mogą zapoznać się z przebiegiem zajęć w przedszkolu, a także zgłosić planowaną nieobecność dziecka. Również istnieje możliwość jej zgłoszenia przez przesłanie SMS na specjalny numer z PESEL-em dziecka – wtedy zostanie ona zarejestrowana automatycznie.


Wypróbuj za darmo!

Kamery

Kamery

Gdy przedszkole wyposażone jest w system monitoringu, wówczas dzięki temu modułowi możliwe jest prezentowanie aktualnego obrazu. Tylko autoryzowane osoby mogą otrzymać dostęp do obrazu z kamer.


Wypróbuj za darmo!

Galeria

Galeria

Moduł pozwala na tworzenie i redagowanie galerii fotograficznych prezentujących życie przedszkola. Można również grupować je w poszczególne galerie zwierające zdjęcia z konkretnych wydarzeń.


Wypróbuj za darmo!

Dokumenty

Dokumenty

Moduł dokumenty pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami, umowami z pracownikami lub rodzicami zapisanych dzieci. Automatycznie otrzymasz przypomnienie o kończącej się umowie.


Wypróbuj za darmo!